Διατελέσαντες κοσμήτορες

(1995 - 1998) Καθηγητής Μιχαήλ Βάμβουκας

(1998 - 2001) Καθηγητής Μιχαήλ Βάμβουκας

(2001 - 2004) Καθηγητής Γεώργιος Κρασανάκης

(2004 - 2007) Καθηγητής Νικόλαος Παπαδογιαννάκης

(2007 - 2011) Καθηγητής Παναγιώτης Μιχαηλίδης

(2011 - 2015) Καθηγητής Αντώνιος Χουρδάκης

(2015 - 2019) Καθηγήτρια Ευφημία Τάφα