Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές,

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Οι διδάσκοντες του κάθε Τμήματος θα σας ενημερώσουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις για την πλατφόρμα και τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματά τους. Επισυνάπτονται δύο οδηγοί που αφορούν την πλατφόρμα eClass, σε συνδυασμό με την BigBlueButton, της Σχολής Επιστημών Αγωγής, και την πλατφόρμα της Microsoft Teams.

Συνιστάται στους φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής να επιβεβαιώσουν ότι μπορούν να συνδεθούν με τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα eClass της Σχολής Επιστημών Αγωγής (https://eclass.edc.uoc.gr), καθώς και στην πλατφόρμα ΔΗΛΟΣ365 (https://delos365.grnet.gr).